ASSATA SHAKUR: "A 20TH CENTURY ESCAPED SLAVE"

_ Assata Shakur Sayı 101, Ağustos 2006

My name is Assata ( "she who struggles" ) Shakur ( "the thankful one" ), and I am a 20th century escaped slave. Because of government persecution, I was left with no other choice than to flee from the political repression, racism and violence that dominate the US government's policy towards people of color. I am an ex political prisoner, and I have been living in exile in Cuba since 1984. I have been a political activist most of my life, and although the U.S. government has done everything in its power to criminalize me, I am not a criminal, nor have I ever been one. In the 1960s, I participated in various struggles: the black liberation movement, the student rights movement, and the movement to end the war in Vietnam .

Devamı...      

ASSATA SHAKUR: ''KAÇAK BİR YİRMİNCİ YÜZYIL KÖLESİ''

_ Assata Shakur Sayı 103, Eylül 2006

Benim adım Assata (mücadele eden) Shakur (şükredici), kaçak bir 20. yy. kölesiyim. Hükümetin yaptığı eziyetten dolayı politik baskıdan, ırkçılıktan ve siyah ırka karşı Birleşik Devletler hükümetinin takındığı tutumun hüküm sürdüğü şiddetten kaçamaktan başka bir çare bulamadım. Eski bir politik suçluyum ve 1984'ten beri Küba'da sürgün hayatı yaşıyorum. Birleşik Devletler hükümetinin gücünün yettiğince beni suçlu göstermesine rağmen bir suçlu değilim ve hiç olmadım. Hayatımın çoğunluğunu politik bir aktivist olarak geçirdim. 1960larda birkaç harekette görev aldım: Siyah Özgürlük Hareketi, Öğrenci Hakları Hareketi, Vietnam Savaşı'nı Durdurma Hareketi. Kara Panter Partisi'ne katıldım. 1969'da Kara Panter Partisi, FBI'ın COINTELPRO programı tarafından hedeflenen bir numaralı organizasyon haline geldi. Kara Panter Partisi, siyahların tamamen özgür bırakılmasını talep ettiğinde J. Edgar Hoover onu ''ülkenin güvenliğine karşı oluşturulmuş olan en büyük tehlike'' olarak tanımladı ve partinin kendisini, onun liderlerini ve aktivistlerini yok etmek için ant içti.

Devamı...