SEARCING FOR A FACE BEHIND THE ALIEN'S MASK AND FINDING THE TEAR AS THE UNIFYING ELEMENT

_ Costis Kyranides Sayı 71, Ocak 2006

I will start by thanking the organisers for inviting me to speak in this wonderful conference, thus helping me rediscover Jung. You see, as a student, I was so fascinated with Jungian ideas, that, having to learn a foreign language, I chose German, in order to be able to read his books in the language he wrote! I even went so far that I asked my German language teacher whether, instead of the usual examination, she could examine me from Jung's book “Religion und Wiesenshaft” (Religion and Science)! Interestingly enough, I lost my interest in Analytical Psychology after the Cyprus Tragedy in 1974, getting more interested in socio-political theories and practices, rather than depth psychological theories. Anyway, here I am 27 years later, invited to speak about the Cyprus Tragedy, re-discovering Jung again and feeling that his ideas can help us better understand how connected are the phenomena on the intra-psychic level with the phenomena on the collective or society level.

Devamı...      

EVLİLİK METAFORU

_ Costis Kyranides Sayı 103, Eylül 2006

Şöyle söyledin: ''...Düşündüm ki ilişkimizin derin anlamı mektuplarda saklıymış...Özelmişsin gibi göründün...Sanki tek ve biriciktim, yerim doldurulamazdı ve sonsuza kadar hayatında tek ben olacaktım.'' (Duygunun dili banaldir; gerçi dilde banallikten başka hiçbir şey daha insancıl gözükmez.) Daha sonra yazılarına insanlara güvendiğinden daha fazla güvendiğini anladım. Yazdığın bir yazının yeri doldurulamazken insanın yeri doldurulabilirdi. Bir metin aynı kalırken insan değişir. Bir mektup. Bir söz. Bir etki. Bir neden. Bir tanık. İki insan sözcüklerle anlaşmaya başladığında bir çeşit üçüncü vücut aralarına girmiş olur...Bir baştan çıkarıcı ve bir hain. Mektuplar kendi içlerinde birbirlerini takip ettikleri gibi nesne olarak da birbirlerini takip ederler; yani bir nevi seri oluştururlar.

Devamı...