BİR MÜZİK VİDOESU: AUTECHRE - GANTZ GRAF, YÖNETEN ALEX RUTTERFORD

_ Mahir M. Yavuz Sayı 59, Ekim 2005

Öncelikle müzik videosunun veya videolu müziğin yakın geçmiş içinde hızla geçirdiği evrimden bahsetmekte fayda var. Müzik videosu ilk zamanlarında ‘söylenen’ bir şarkının performansını görselleştirmek için kaydedilen bir video iken, günümüzde şarkının söylenmesi veya bu söyleyişin performansı gibi bir durumdan söz etmek çok da mümkün olmadığı için ister istemez değişmiş, değişirken de kendine ait bir alt göstergebilim ve literatürü oluşturarak hareketli görüntü türlerinden biri haline gelmiştir.

Devamı...