SİHLER, AMERİKALILAR VE TÜRKİYELİLER YA DA SOSYAL POLİTİKALARIN SONU

_ Ali Can Şener Sayı 41, Mayıs 2005

Hindistan’ın en önemli etnik gruplarından biri de ülkenin batısındaki Pencap eyaletinin çoğunluğunu oluşturan Sihlerdir. Amritsar kentinde bulunan ünlü Altın Tapınak Sihlerin kutsal yerlerinin başında yer alır. Sihlerin inanışları gereği bedenlerindeki kılları kesmemeleri gerekmektedir. Gerçi ABD ve Avrupa’da yaşayanların bazılarının bu kurala uymamaya başladıkları da bir gerçektir ancak, aslan tüyünü kesmez, derler onlar. Erkekler upuzun saçlarını tepelerinde topuz yapar ve sarık takarlar. Bu halleriyle bizim Osmanlı padişahlarını andırırlar az da olsa. Kısacası siz bir Sih’i gördüğünüzde hemen onun Sih olduğunu anlayabilirsiniz.

Devamı...