NERMİN FENMEN İLE “YAKIN TARİHİMİZE KISA BİR BAKIŞ” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

_ İlkem Toker Sayı 71, Ocak 2006

"Öncelikle çalışmama "kitap" sözcüğünü layık gördüğünüz için teşekkür ederim. ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organı ODTÜ'lüler Bülteni için Yayın Kurulu olarak bir süredir uygulamakta olduğumuz "ayın konusu", 2005 Eylül sayısı için "12 Eylül" olarak belirlenmişti. Bu kapsamda oluşturulacak yazılarda 12 Eylül'ü özellikle genç arkadaşlarımıza daha iyi anlatabilmek ve "12 Eylül geldi, teröre son verdi" yanılgısına karşı "12 Eylül'e nasıl gelindi, bu darbe neye hizmet ediyordu, sonuçları nerelere gitti" şeklindeki bir yaklaşım hedeflenmişti. Ben Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren koşullara ilişkin bir derleme yapma görevini üstlendim. Bunun çerçevesinin çizilmesinde görüşüne başvurduğum kişiler arasında Sn. Ömer Gürcan ve Sn.Tuncay Çelen, "tarih içinde belli dönemlerin fotoğrafını çek, bunları ardarda getir, yazı yorumdan çok bilgilendirme yazısı olsun" şeklinde bir görüş belirttiler."

Devamı...      

ODTÜ'NÜN TARİHİ ÜZERİNE DENEMELER

_ İlkem Toker Sayı 19, Kasım 2004

1950’lerin sonlarında Ankara’da, şehrin ortasında varolma savaşı veren bir üniversite... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bitişiğinde, Meclis’e ait bir atölye binası ve birkaç baraka.. Dört katlı binada ofis ve derslikler var, garaj da kantin olarak kullanılıyor. Rektörlük binası ise Milli Müdafaa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait üç katlı bina. Henüz yalnızca Mimarlık ve Makine Mühendisliği bölümlerinde öğretime başlanmış, Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakültelerinin kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere. Evet tahmin ettiğiniz gibi sözünü ettiğim üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi.. Bugün 4500 hektar kampus alanı ve 3043 hektar orman alanı içinde kurulu, 5 fakültede 37 lisans programının ve dört enstitüye bağlı 67 lisansüstü programın yürütüldüğü 18.000’in üzerinde öğrencisi, 60.000i aşkın mezunu bulunan dünya standartlarında bir üniversite...

Devamı...