MİMARLIK VE MONTAJ

_ Sergey M. Eisenstein Sayı 29, Ocak 2005

'Güzergah- path’ kavramı sinemada tesadüfen kullanılmamaktadır. Günümüzde, gözün ve bir nesnenin göze nasıl göründüğüne bağlı olarak değişen algılayışların takip ettiği hayali yol anlamındadır. Zamandan ve mekandan oldukça uzakta, tek bir anlamlı kavram çerçevesinde, belirli bir düzen içinde bir araya getirilmiş pek çok olguya maruz kalan zihnin izlediği yol anlamına da gelebilir. Bu olgular, hareketsiz seyircinin önünden geçen değişik izlenimlerdir. Geçmişte ise durum tam tersiydi: seyirci, görsel algısı ile uyum içinde daldığı bir dizi özenle düzenlenmiş olgunun içinde hareket etmekteydi.

Devamı...