MERASİM-İ İYD-İ CUMURİYET'E DAİR EFKAR (CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER)

_ Oğuzhan B. Keskin Sayı 19, Kasım 2004

29 Ekim 2004 ve uyumakta olduğum yatağın içinde bulunduğu apartman bir ilköğretim okulunun karşısına denk geldiği için “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa/ adın yazılacak mücevher taşa” adlı marşı (!) seslendiren okul korosu eşliğinde “cebren ve hile ile” ve de totaliterce uyan(dırıl)dım. Ne kadar ruhsuz bir çocuk olmuşum. Oysa ki 4-5 yıl öncesine kadar böyle miydim? (evet yaşamımın ilk 14 yılını kapsayan bu döneme devr-i cahiliye adını veriyorum) Bir an kendimi vatan haini gibi duyumsadım. Oysa ki şu sıralar son demlerini yaşamakta olduğum 12 yıllık okul yaşamımın büyük bir bölümünde (devr-i cahiliye) aptal bir cahilin inanmışlığı edasıyla nasıl da söylerdim hepsini, hala ezberimdeler;

Devamı...