RENGİN VE BOŞLUĞUN KÖPRÜSÜNDE BİR RESSAM: FERİHA TUĞRAN

_ Mehmet Kazım Sayı 19, Kasım 2004

Ressam ve resmi hakkında yazmak, resmin sağaltan evreniyle yazının dip yolculuğu sevdasını buluşturmak; hiç de kolay bir iş değil doğrusu. Plastik öğelerin görünenin ötesindeki katmanlarını dikine katedebilmek ve bunu yazıya aktarabilmek, hiç kuşkusuz o resimleri okumakla, okuyabilmekle olası; ancak bu okumaların bağımsız birer yolculuk olduğunu ve her yolculuğun o coğrafyanın algı çerçevesinde görülebilen bir yeri olduğunu unutmadan... Feriha Tuğran’ın resim serüvenine retrospektif açıdan tümel olarak baktığımda, onca değişime karşın değişmeyen bir öncelik görüyorum: Renk. Onu bir renk tutkunu olarak nitelemek yanlış olmaz sanırım.

Devamı...      

AN ARTIST ON THE BRIDGE OF COLOUR AND EMPTINESS: FERİHA TUĞRAN

_ Mehmet Kazım Sayı 107, Ekim 2006

It's very difficult to write about an artist and her work because it requires expressing the hidden secrets of the painting in a shape of writing that conveys it's emotional message.The only way to see and to write about what is behind the paint is to be able to read these paintings. However, one should not forget that each process of reading is a separate quest. Besides, each and every quest has its own place that can be observed within a specific frame of perception.When I take a retrospective look at Feriha Tuğran's art I see that many elements have changed, however, colour has always remained a priority.

Devamı...