KİŞİSEL İLETİŞİM ARAÇLARINI KAVRAMSALLAŞTIRMAK

_ Marika Lüders Sayı 233, Ocak 2011

Medya teknolojilerinin dijitalleştirilmesi ve kişisel kullanıma açılması, kitle iletişimi ile kişiler arası iletişim şeklindeki geleneksel dikotominin; dolayısıyla da kitle iletişim araçlarıyla kişisel iletişim araçları (örneğin cep telefonları, e-mail, anlık mesajlaşma araçları, blog’lar ve fotoğraf paylaşımı hizmetleri gibi) arasındaki dikotominin konumunu sarstı. Tekil bireyler medya teknolojilerini, kendi kişisel ifadelerini yaratmak ve başkalarıyla paylaşmak için dijital ağlar üzerinden kullandıkça, eskinin genel bilgi sağlayıcısı olan kitle iletişim araçlarının özellikleri bugün artık doğru kabul edilmiyor. Bu makale, kişisel iletişim araçlarının teknik ve toplumsal boyutlarını incelediği ve kitle iletişim araçlarıyla kişisel iletişim araçları arasındaki ayrımı gözden geçirdiği için araç teorisi geleneğinin içinden konuştuğu söylenebilir. İki boyutlu bir model, kişisel iletişim araçlarıyla kitle iletişim araçlarını, birbiriyle etkileşim halinde oldukları bir eksen ile kurumsal/profesyonel bir eksene yerleştirmeyi önerir: Bu modele göre kişisel iletişim araçları kurumsal değildir/profesyonel değildi ve kolaylaştırılmış bir etkileşimi sağlar.

Devamı...