GÜN ZİLELİ İLE “JAN VALTİN - KARANLIĞIN ÖTESİNDE”YE VE MEVCUT “KARANLIĞA” DAİR SÖYLEŞİ

_ Emre Özkapı Sayı 233, Ocak 2011

"• Benim, bir yazarın Jan Valtin'in bütün hayatına kefil olmam söz konusu değil, Waldenvals ismindeki Alman bir yazar, Valtin'in peşine düşmüş, bütün hayatını, bu kitapta anlattıklarını izlemiş, incelemiş ve neler doğru neler yanlış kendince çıkartmış. Sonuç olarak ben bu kitabı, Emrah Cilasun'un aktardıklarından biliyorum, kendim okumadım ama orada yazarın vardığı sonuçlar, Valtin'in söylediklerini büyük ölçüde doğruluyor. Öte yandan mesela yorum farklılıkları var, efendim, Jan Valtin ailesini, mesela babası üst derecede bir kaptan olmasına rağmen, bir proleter aile gibi göstermiş gibi, tamam olabilir, fakat adam babasının kaptan olmadığını söylemiyor ki. Ama şu var, çok büyük bir düşüş var, gerçekten, savaş her şeyi altüst etmiş ve bu fakirleşmiş bir aile, dolayısıyla burada Waldenvels öyle bir yorum yapmış olsun, bunun bir önemi de yok zaten. Meselenin esasına ilişkin bir şey değil, ben kitabın kendisine kefilim."

Devamı...