(TİCARİ HOLLYWOOD FILMLERI ÜZERINE BIR (K)AŞINDIRMA DENEMESİ.)

_ Jenan Selçuk Sayı 179, Eylül 2008

Bir kere, iç kamuoyuna ve dışarıdakilere yönelik, birbirleriyle ilintili, iç içe geçmiş, siyasal-askeri (1) gövde gösterisi, (2) sebep oldukları savaşları haklı göstermek, olacaklarına zemin hazırlamak, (3) konjektürel nedenlerden dolayı koşullar gereği uluslararası hukuku hiçe saymanın kaçınılmazlığını vurgulamak, (4) güya yaymaya ve korumaya çalıştıkları değerlere [d-e-m-o-k-r-a-s-i/ e-ş-i-t-l-i-k/ a-d-a-l-e-t/ k-ü-r-e-s-e-l b-a-r-ı-ş...] yöneltilen tehditlerin çeşitliliğini duyurmak, vbbdbz. ekonomik (1) bu tehditlerin gölgesinde savunma sanayine bütçeden ayrılacak payın artırılması, (2) amerikan ürünleri ve serbest piyasa ekonomisinin küresel reklamı, (3) filmden elde edilecek parasal gelir, vbbdbz.teknolojik (1) erişilen en son seviyenin tanıtımını yapmak ve pazarlamak, vbbdbz. sosyo-kültürel (1) toplumsal bilinçaltına korku ve güvensizliği yerleştirerek kendi kamuoylarının psikolojisini ve eğilimlerini denetlemek/şekillendirmek/yönlendirmek, (2) dünyanın geri kalanına, başka ülkelerin halklarına [özellikle doğulular, müslümanlar ile küresel süper güç olmaya heveslenenlere] meydan okumak/gözdağı vermek/aşağılamak/yerlerini hatırlatmak, (3) Kapitalist tüketim kültür(süzlüğ)ünü yaygınlaştırmak, (4) çevreye/gezegenimize verdikleri zararları örtbas etmek, (5) beyaz ırkın her bakımdan üstün olduğu nakaratını tekrarlamak, (6) ırkçılığı/adaletsizliği/ haksızlıkları hasır altı etmek, (7) oryantalist bakış açısını, yaklaşımları gündemde tutmak, sağlamlaştırmak, vbbdbz.

Devamı...