SEVİM BURAK / ‘HER / ŞEYE / RAĞMEN’İN / YAZARI - 1

_ Bahar Akpınar

image2Sevim Burak, Türk edebiyat dünyası ve sahne yaşantısı içinde ilk bakışta göze çarpan isimlerden biri değildir.  Benzer biçimde akla ilk gelen oyun yazarlarımızdan da değildir. O, edebiyat dünyamızın muhteşem kalabalığı arasında bir köşede okurunu bekler. Kalabalığın içindedir ancak kalabalığa dahil değildir. Okuruyla bir kere buluştu mu, onu kolay kolay bırakmaz. Okur, yazarıyla birlikte, yazarının hayatından şekil alan öyküleri, öykülerinden şekil alan oyunlarını okurken, Sevim Burak okurunun içinden yeniden doğar. Okuru üzerinden her satırını yeniden yaşar ve bu yaşanmışlığı yeniden yazar. Ancak yeniden ölmez. Okurun zihninde büyük bir kelime adasının hakimi olarak yaşamaya devam eder.

Sevim Burak’ın yazın dünyasının anlaşılabilmesi için  bu dünyayla iç içe olan yaşantısına kısaca bakmak önemlidir. Burak, 1931 yılında Yahudi bir anne ile Müslüman bir babanın ikinci çocuğu olarak İstanbul’da doğar.

Annesini on yedi yaşında kaybeden yazar, Alman Lisesi’nin orta bölümünde okuduğu sırada bir yakınları aracılığıyla Olgunlaşma Enstitüsü’nde mankenlik yapmaya başlamış, dönemin Amerikan Büyükelçisi Mc Ghee’nin öncülüğünde düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında Amerika’ya giderek, orada defilelere çıkmıştır. Amerika dönüşünde  Sıraselviler’de bir moda atölyesi açan Sevim Burak dönemin önemli isimlerine kıyafetler dikerek bu alanda aranan bir isim olmuştur. İki evlilik yapan Burak, bu evliliklerinden birer çocuk sahibi olmuştur.  Sevim Burak’ın çocuklarıyla arasındaki ilişki klasik anne-çocuk ilişkilerinden farklı olduğu oğlu Karaca Borar ile mektuplaşmalarından ve röportajlarından da anlaşılır. Anne gibi davranmak için kendinden ödün vermez. O, sadece Sevim Burak’tır. İkinci eşiyle Afrika’da yaşadığı dönem  dışında bütün hayatını İstanbul’da geçirir. On yaşında baş gösteren kalp rahatsızlığı, elli iki yaşına geldiğinde ona daha fazla zaman tanımaz ve ölümüne neden olur (1) .

Elli iki yıllık hayatının kırk yılını yazıya adayan Burak, ilk öykü kitabı Yanık Saraylar’ı 1965 yılında çıkarır. Beklediği ilgiyi sanat dünyasından göremeyen, hatta bu dünya tarafından dışlanan Sevim Burak uzunca süren bir küskünlük dönemine girer.  Sessizliğini 1982 yılında bozarak, Sahibinin Sesi adlı oyunu ile Afrika Dansı adlı öykü kitabını çıkarır. Yazarın hayattayken basılan kitapları sadece bu kadardır.  Yarım kalan oyunu Everest My Lord  ile İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar adlı oyunu , yıllarca üzerinde çalıştığı halde tamamlanmadan kalan Ford Mach I romanı ve Palyaço Ruşen adlı öykü kitabı ancak ölümünden sonra yayınlanır. Yazarın ilk evliliğinden olan oğlu Karaca Borar’ın Amerika’da yaşadığı dönemde annesinin kendine yazdığı mektupları derleyerek Mach I’den Mektuplar adıyla yayınlar. Bu mektupların genişletilmiş baskısı daha sonra Beni Deliler Anlar adıyla yeniden yayınlanır.

1. Sevim Burak Yazınına Psikoanalitik Bir Bakış
Sevim Burak, eserlerini yazmakla kalmaz, onlar arasında zaman, mekan ve kişiler üzerinden de bir ortaklık kurar. Yer yer biyografik çağrışımların da eklendiği bu çoklu ortaklıklar yazarın bütün eserlerini kaplayan ince bir ağ gibi kendini belli eder. Lacan’ın “bir dil gibi yapılandığı(2) nı söylediği bilinçaltı, yazarın zaman zaman bozup parçaladığı bu dil üzerinden kendini anlatır. Bu durumu bir form arayışı olarak nitelemek, ister istemez Sevim Burak yazınına psikoanalitik bir açıdan bakmayı da gerekli kılar.

Oğuz Cebeci, Psikoanalitik Edebiyat Kuramı kitabında, edebiyatçının konu, biçim ve karakter gibi unsurları ve genel olarak yapıtın formunun “bilinçdışı bir içeriğin savunmaya yönelik değişimleri” olarak inceleneceğini belirterek edebi yapıtlardaki form arayışını ego savunmaları ile bağlantılar. Formun, bir içeriği ifade edilebilir biçime sokan yanını bir araç olarak nitelerken bu biçimi yaratanın dil olduğuna dikkat çeker. Bu durumda geniş anlamıyla form arayışı dediğimiz bu olay, dille ilişkilenerek  ego savunmalarına karşılık gelmektedir. Freud, bu ego savunmalarının  “bölünme, inkar, gerileme ve yansıtma” gibi birincil düşünce teknikleri olarak karşımıza çıktığını belirtir. Söz konusu bu tekniklerin dil bilimsel biçimde yansımasının kendini belli etmesi sözcük seçimi ve sözcük düzeninde görülür (3).

Form arayışında etkili olan ego savunmaları Sevim Burak özelinde düşünüldüğünde, bu  savunmalarının form üzerindeki etkisi iki ana hat üzerinde temellendirilebilir.  Bunlardan ilki, Sevim Burak’ın bir kadın olarak kendini, erkeğe rağmen -ancak erkek üzerinden- var edebilmek için verdiği uğraştır. Temel olarak bu uğraş sadece Sevim Burak’a ait olmayan, kadın dünyasının bir sorundur. Özellikle yaşadığı dönemin eril edebiyat dünyası düşünüldüğünde Burak’ın bu sorunla hesaplaşmasını oldukça cesur ve açık yapmış olduğu, eserlerine bunu   yansıtmış olduğu net bir biçimde görülür.  İkinci hat ise gayri-müslim olan annesi ile arasındaki ilişkiyle şekillenir. Bu şekillenmenin yazın hayatındaki yansımaları mekan seçimi, olay ve kişi tasarımları gibi biyografik ögelerle gerçekleşir. Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz Düşleri adlı çalışmasında Freud,  yazarı yazmaya iten etkinin, yazarın gündelik hayatta karşılaştığı bir olayın ona bir çocukluk deneyiminin anımsatmasıyla gerçekleştiğine dikkat çekerek,  biyografik etkinin altını çizer. Bu tespite göre, yazma ediminde asıl etkili olan yazarın eski bir isteği tetiklenmiş olmasıdır. Bu tetiklenme sonucunda yazar, zihnindeki eski ve yeni malzemeleri bir arada kullanmaya yönelir. Böylece edebiyatçıyla yapıtı arasında doğrudan bir bağ kurulmuş olur. Freud edebiyatçının eseriyle kurduğu bu ilişkinin örtülü olması gerektiğinin altını çizer.  Sanatçı egosunun kendisini teşhir etme isteğinin, diğer egolar için rahatsız edici bir durum olduğuna dikkat çekerek, sanatçının yapıtındaki “egoistik materyali” örtmemesi durumunda, eserin başarısız kabul edileceğini vurgular (4).  Sevim Burak yapıtlarının hepsini örten ağın da böyle bir örtülü yapının sonucunda şekillendiği söylemek mümkündür. Eserlerinin hepsinde vardır, ancak bu varoluş egoistik materyalin üzerini neredeyse tamamen örtülmesi ile gerçekleşen bir yapıdadır. Şüphesiz ki Sevim Burak yazının bu denli güçlü olmasının bir nedeni de bu yapıdır.


2.  Kadın / Erkeğe Rağmen : İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar    
Yazarın, Sedef  Kakmalı Ev adlı öyküsü ile İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar adlı oyununda, birbirinin devamı gibi görünen olay akışı ve ortak kişiler, bazı biyografik referanslarla örtüşerek, yazarı da öykü ile oyunu birbirine bağlayan ağ yapının içine alır. Başka bir deyişle, yazar, kendisi tarafından tasarlanan eserler arasındaki bağlantılı yapıya kendini de dahil ederek, yaşayan bir organizma gibi kendi satırlarına nüfuz eder.
Burak’ın 1983 yılında kaleme aldığı bu üç perdelik oyun, ölüm komasında yatan Ziya Bey’in başını bekleyen Melek ile Nıvart’ın  konuşmalarıyla başlar. Aç olduğunu söyleyen Nıvart’ı Melek’in kurduğu hayali sofra beklemektedir. Melek’in yemeği hayali olarak hazırlaması, Nıvart’ın da bu yemeği hayali olarak ancak müthiş bir iştahla yemesi oyuna gerçek üstü bir atmosfer katar. Yedikten hemen sonra yine acıkır. Yine yemek yer ve yine acıkır. Kadınların peşini bırakmayan bu açlık Sevim Burak’ın da  yaşamı boyunca hep hissettiği, Bir Gece Yemeği ve Afrika Dansı öykülerinde de dile getirdiği yalnızlık duygusunun da bir yansımasıdır.

image5

image5

Hayali yemek yeme faslından kısa bir zaman sonra yatmakta olan adamın Melek’in kocası Ziya Bey olduğu anlaşılır. Ziya Bey de dahil olmak üzere, odadaki herkes onun ölümünü beklemektedir. İncelikli bir mezar isteyen ancak istediği mezarı yapacak mezarcının bulunamadığı Ziya bey’in yaşamla ölüm arasında ara bir düzlemde kaldığı bu atmosfer üst üste yenen hayali yemeklerle gerçek üstü bir noktaya çekilir.  İki kadın bir yandan yemek tarifleri verip, bir yandan hayali yemek yapma-yeme eylemine devam ederlerken beklenen Mezar Taşçı gelir. Yemek yeme eyleminden payına düşeni alan mezar taşçı parçalanır, pişirilir ve yenir. Zira açlık çeken insan ne bulursa yemelidir. Açlık ne olursa olsun giderilmelidir. Bu durum Melek tarafından şöyle dile getirilir:
MELEK  - Ne ağlıyorsun, bırak şu ağlamayı, ağlamak açlıktan gelir. Etrafına bak herkes ağlıyor… Bunun sebebi açlık…(5)
Melek, Ziya Bey’in yaşadığı günlerdeki büyük aileye yemek hazırlamanın güçlüklerini, Ziya bey’in buna engel oluşunu ve kendinden başka kimsenin yemek yemesini istemediğini anlattır. Bu bölümün hemen sonunda Ziya beyin sofranın kaldırılmasını söyleyen buyurgan sesi duyulur. Bu ses, bir tılsım gibi iki kadın üzerinde etkili olur. Birden kim olduklarını çıkaramamaya başlayan kadınlar birbirlerini de tanıyamazlar. Kendilerine olduğu kadar Ziya Bey’e de yabancıdırlar. Konuşma örgüsü karşılıklı olarak kurulmuş olsa da oyun kişileri kendi içlerinde konuşur gibidirler:

NIVART (yaklaşarak) – Karyolada biri var acaba ölü mü?
MELEK (kendi kendine) – Acaba biliyor mu?
NIVART (durarak, kendi kendine) – Bilmiyorum (6)

   

image9

image9 

Yabancılaşma anında iki kadın arasında geçen ve tanışma konuşması şeklinde gelişen söyleşimlerde Melek kendini, Ziya Bey’in annesi olarak tanıtır. Ancak oğlu olarak konumladığı bu adam yüz yaşında bir çocuktur. Bakımı için hiçbir şeyden kaçınmayan Melek ne kadar itina ettiğinden bahsederken Ziya bey’in bu kez hesap

soran sesi duyulur: “Paralar nerede?... Paraları ne yaptın?... Paralar!” (7) Ziya Bey’in sesi  birinci perde de üç kere  duyulur ve her üçünden sonra yabancılaşmalar yaşanır. Her seferinde Melek ile Nıvart kendilerini yeniden tanımlamak, yeniden tanımak durumunda kalırlar. Bu sırada Ziya Bey de oyun üzerinde sahne üzerinde devinen canlı bir oyun kişisiymiş gibi etkili olur. Bu etki, Melek’in kendini Ziya Bey karşısında sürekli olarak yeniden tanımlamasıyla anlamlı bir hal alır. Beklenen Mezar Taşçı’sının bir ölüm meleği gibi Ziya Bey’i almaya gelmesiyle Melek’in yaşadığı hayal kırıklığı kuvvetli bir öfkeye dönüşür. Melek, Ziya Bey’in ölümüyle ona kalacak maddi varlıkla kendini yeniden var edip, özgür olacağını zannederken Ziya Bey’in tüm mal varlığını kızına bıraktığını öğrenir. Ziya Bey’in ölümü Melek’in sahip olduğu hayatın da ölümüne neden olur. Melek için yaşam zemini kayar. Bu nedenle oyunun sonunda bizzat kendisi Ziya Bey’e saldırır. Varolmak için onun ölmesini beklemiş ancak onun ölmesiyle de varolamayacağını anlamıştır. Sonucu belli olmayan bir boğuşma içinde oyun sonlanır.

Oyunun sonunda yaşayanlar ve ölenler karışır. Ortada hiç gerçek hayat yok gibidir. Melek ve Nıvart için Ziya Bey ölüme en yakın olandır ancak onun  koma halinde duyulan sesi iki kadını birbirlerini göremeyecek, tanıyamayacak bir yabancılaşmaya itecek kadar canlıdır. Bu açıdan bakıldığında oyun yüzünü ölüme dönmüştür. Burada ölen şeyin, bireylerden çok bir yaşam biçimi olarak da nitelendirilebilir. Konak yaşamının zengin sofralı günleri, yerini hayali yemeklere, maddi zorluklara ve kimliksizliğe bırakır.
Sevim Burak, bu oyununda da kanlı canlı karşımızda durmaktadır.  Tıpkı Melek’in Ziya Bey’i önce kocası, daha sonra çocuğu olarak tanıtması gibi, Sevim Burak da özel hayatında tanım karmaşası yaşamaktadır. Sevim Burak ikinci eşi Ömer Uluç’a ayrılmalarının öncesindeki gergin günlerde yazıp göndermediği bir mektupta kendisini kocası üzerinden tanımlama konusunda içine düştüğü sıkıntıyı şu sözlerle ifade eder: “…Senin ne düşündüğünü bilmeden, sana nasıl davranacağıma ve niçin geldiğimi ve de sana ne diyeceğimi bilmeden… (baba mı, amca mı, koca mı) öyle değil mi bunu da bilmiyorum...” (8) .  Bu satırlardan hareketle, yazarın yapıtlarında ve gerçek yaşamında kendini varoluşunu karşısındaki eril imgeye göre belirlediği, ona göre konumladığı söylenebilir. Bu konumlama ile Sevim Burak, kadın bir yazar olarak kendi yarattığı dünyada müthiş bir varoluş çabası vermektedir. Bu çaba, kadın olma halini, ‘erkeğe rağmen kadın olma’ durumuna yükseltirken, tiyatromuzda kadını  eşine az rastlanır gerçeklikle çizilmesini de beraberinde getirir.
Sevim Burak’ın bu oyunda kullandığı dil oldukça ekonomiktir. Konuşma akışında fazlalık yaratacak kelimeler özel bir çaba ile ayıklanmış gibidir.
“Eskiden kocamdı… şimdi çocuğum…”
 “Unuttum… bilmem… çoktan beri başındayım…” (9) 
gibi ifadeler oyunun geneline yansıyan ekonomik dil tasarımına örnek olarak gösterilebilir.
Oyunda asıl ilginç olan dil tasarımı iki kadının yabancılaştıkları anlarda kendi kendilerine yaptığı konuşmalarla birbirlerine ayna tutmalarıdır:

Nıvart (kendi kendine) : Acaba bu kadın kim?
Melek (kendi kendine) : Acaba bu kadın kim?
Nıvart (kendi kendine) :  Acaba bana mı soruyor?
Melek (kendi kendine) : Acaba bana mı soruyor?
Nıvart (kendi kendine) :  Acaba beni tanıyor mu?
Melek (kendi kendine) : Tanımıyorum. (10)

Bu söyleşimler aynı açlığı, aynı soruları paylaşan kadınların bir  yabancılaşmanın ardından birbirlerinin sesinden kendilerini duyup, el yordamıyla kendilerini yeniden var edip aralarındaki ilişkiyi her seferinde aynı düzeyde yeniden kurmalarına yarayan söyleşimler olarak karşımıza çıkar.

3. Yarım Kalan Bir Gezinti : Everest My Lord
Oyun, Everest My Lord’un bir mezarlık gibi tasvir edilen Hyde Park’da dalgın ve anlamsız bakışlarla dolaşmasıyla başlar. Oyununu ‘Roman, 3 Perde’ olarak tanımlayan Burak, oyunun atmosferini başlangıç kısmında kesme işareti kullanarak ayırdığı cümlelerle verir. Everest My Lord’un dalgın hali önce aç olduğunu söyleyip ona zorla Taşdelen Suyu satmak isteyen sucu tarafından kesilir. Daha sonra şık giyimli iki lady ile karşılaşan Everest My Lord ile lady’ler arasında zihinsel bir söyleşim gelişir.
 Birinci Lady: Ne yalnız bir adam, hem ne düşünüyor?
İkinci Lady: Acaba ne düşünüyor?
Birinci Lady: Sorsak mı?
Everest My Lord: Sorun.
(Lady’ler uzaklaşırken konuşurlar).
Birinci Lady: Acaba bize mi söyledi?
Everest My Lord: Size söylemedim

image15Lady’lerin gitmesinin ardından Başvekil’le karşılaşan Everest My Lord ile Başvekil arasında günlük konuların geçtiği konuşmalar yapılır. Bu konuşmaların sonuna doğru Lady’lerin yeniden gelip gitmesinin ardından  Lord, Yazarın Gölgesi ile karşılaşır. Sevim Burak’ın bir gölge gibi sızdığı bu oyunda dil kullanımı İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar’da olduğundan daha farklıdır. Konuşma örgüsünün bittiği ve öyküsel bir anlatımla devam eden Everest My Lord’un özellikle bu öykü kısmı yazarın fiilleri neredeyse tüm zamanlarıyla çektiği, zaman zaman kelimelerle yetinmeyip şekil ve çizimler de kullandığı anlatımlara dönüşür. Sevim Burak, tıpkı atölyesindeki bir terzi gibi fiil çekimleri üzerinden kelimelerin provasını yapıyor gibidir.
EVEREST MY LORD – GERÇEK NE DEMEK?
YAZARIN GÖLGESİ – BİLMİYORUM. (..)
EVEREST MY LORD – EĞER BİLMİYORSAN!..... NE OLUR?
YAZARIN GÖLGESİ (gırtlağına sarılır) – EĞER BİLMİYORSAM BİLMİYORUM DEMEKTİR.
EĞER BİLMİYORSA
EĞER BİLMİYORSAK
BİLMİYORUZ
Bilmiyorlar
Bilemezler
Bilemeyecekler
Bilmiyor
Bilmez
Bilmiyorlarsa
Bilemezlerse
Bilemeyeceklerse
Bilemeyeceklerse
Bilemezlerse
Bilinmeyecek (11)

Burak, bu çekimlerle seçtiği kelimeyi kağıt üzerinde daha çok alan kaplar hale getirirken, tüm anlam olanaklarını peş peşe sıralayarak kelimeyi daha geniş bir anlam alanında kullanır. Kelimelerin kağıda düştüğü yerleri özenle seçen ve bu seçiminde klasik hiçbir kalıba bağlı kalmayan Burak için her sayfa, önce zemin etüdünün yapıldığı ardından bu zemine döşenen kelimelerle geniş ve yaygın anlamların ortaya çıktığı yazı alanlarıdır. Sevim Burak’ın böyle yaparak, daha önce kullanılmayan ve bilinmeyen bir form içinde kendini yeniden var ettiği söylenebilir. Bu var edişi bir fiilin farklı çekimlerinin ardı ardına sıralayarak yapması ve kelimeyi çoklu çekim formları içinde tasarlaması, kelimenin  anlamını genişlettiği gibi farklı kişilere yönelten bir anlam alanı oluşmasını da sağlar. Tek bir kelime ile farklı noktalara uzanan yazar, tüm bu noktaları birbirine kelimenin kastettiği anlam üzerinden bağlar. Bu bağın getirdiği eylem birliği, aynı zamanda yazarı da var eden yapıdır. 

Sevim Burak, oğlu Karaca Borar’a yazdığı mektuplarda Everest My Lord için “İnsan yapmak istediği, yapamadığı şeylerin peşinden gitmemeli. Bu özlemimle alay ettim EVEREST MY LORD’da” diyerek kendini, konuşmayan, gerçek olmayan ve bilmeyen biri olarak bir gölge halinde oyuna dahil eder. Ancak oyun içinde kendini yeni bir form üzerinden yeniden var eder.

(Bir sonraki sayıda yazının ikinci bölümü yayınlanacaktır)

Kaynakça:

Kitaplar:

Sevim Burak, Yanık Saraylar, YKY , İstanbul 2009

Sevim Burak, Sahibinin Sesi, YKY , İstanbul 2008

Sevim Burak, Afrika Dansı, YKY , İstanbul 2006

Sevim Burak, Everest My Lord / İşte Baş İşte Gövde İşte Bacaklar, YKY , İstanbul 2006

Sevim Burak, Ford  Mach  1, YKY , İstanbul 2009

Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki, İstanbul 2004

Sevim Burak, Palyaço Ruşen, Nisan Yayınları, 1993

Sevim Burak, Mach 1'den Mektuplar, Logos Yayınevi

Bedia Koçakoğlu, Aşkın Şizofrenik Hali Sevim Burak, Palet Yayınları, İstanbul 2009

Ferdinand de Saussure, Genel Dil Bilin Dersleri, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara 1985

Judith Butler, Cinsiyet Belası – Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Metis, İstanbul 2008

Nilüfer Güngörmüş Erdem, Sanatçının "Annesinin Kızı Olarak" Portresi, Cinsiyetli Olmak – Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, YKY İstanbul 2009

J.D. Nasio, Jacques Lacan'ın Kuramı Üzerine Beş Ders, Çev: Özge Erşen, Murat Erşen, İmge Kitabevi, İstanbul 2007

Marina Yaguello, Hayali Diller, YKY, İstanbul 2008

Makaleler:

Aslıhan Ünlü, Sevim Burak'ın "Sahibinin Sesi" Oyununda Kimlik Sorunu, Ünlem Sanat Dergisi, Ocak-Şubat 2004

Özlem Belkıs, anahtar : mives karub, Sevim Burak'ın Oyun Metinlerinde Kadınlar

Dipnotlar:

1. Bedia Koçakoğlu, Aşkın Şizofrenik Hali Sevim Burak, Palet Yayınları, İstanbul 2009, ss.25-56v, İthaki, İstanbul 2004, ss.200-201

  2. Aktaran kaynak: O.Cebeci, Agy, s.177

3. Bkz: Oğuz Cebeci, Psikoanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki, İstanbul 2004, ss.200-201

  4. Aktaran kaynak: O.Cebeci, Agy, s.177

5. S.Burak, Everest My Lord/İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar, YKY, İstanbul 2006 s. 53

6. Agy., s. 56

7. Agy. S.57

8. Sevim Burak, mach1’dan mektuplar, Logos Yayınları, İstanbul 1990, s.271

9. Sevim Burak, Everest My Lord / İşte Baş İşte Gövde İşte Bacaklar, YKY , İstanbul 2006, s. 59

10. S. Burak, Agy, s. 58

11. Sevim Burak, Everest My Lord/İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar, YKY, İstanbul 2006 s.14-15

Bahar Akpınar bakpinar@gmail.com