İLHAN BERK’İN ADLANDIRMALARI ÜZERİNE

_ Bora Ercan
2. S/açma, saçılmaktan geliyorsa eğer, bu s/açılmalardan her şeyin çıkması gibi, doğru da çıkar.

4. İki türlü us vardır: Doğrusal ve eğrisel. Berk'in usu farklıdır: her yöne spiral.

5. Ulaştığımız her şeyi kendimize benzetiriz. Onu kendi gerçekliğimizde kurarız. ‘İnsan baskındır' bu hayat. Başka deyişle ‘adlandıran baskındır'.

6. İnsan eksiktir. Adlandırması için işte temel neden.

8. Her şey anlamsızdır. Anlamsız olduğu için anlamlandırılmaya çalışılır.

Adlandırmak, anlamlandırmanın son aşaması.

9. Hıristiyanlar bedeni sevmedi hiç. Ruhun hapishanesi olarak gördüler onu. Augustinus'un “her bedenden kaçmalı” demesi bundandır. Bedeni ruhun tapınağı olarak görür Doğu.

12. Adlandırarak uzaklaşır insan doğaki diğer varlıklardan.

21. Çakıl taşlarının anlamı mı? Fransızların Calcul dediği şey, önce Calculation olmuş İngilizce'de. Adlandırırken kullanır da insanoğlu.

22. Hayır ustam Berk! ten'in tabuluğundan kurtuluş vardır: Dudaklarla vaftiz edilmeli herkes onbeşinden sonra şiirler eşliğinde.

( Tanrı-eğer varsa ve tekse, sıkılmış olmalı.

Tanrı için yaşasın yeniden çoktanrıcılık, çoktanrılılık.

Tabii onların da yeniden adlandırılmaları gerekecektir. )

 

29. Varolan her şey başka bir yerden gelip başka bir yere gittiği için sonsuzdur.

33. Faydalı hiçbir şey yapamaz insan, yazsak kaç yazar?

34. Ses bir uzam içinde vardır. Nesnelerin sesleri bizde var olur. Herkes farklı duyar. Senin nasıl duyduğunu duymaya çalıştım Berk, sen adlandırırken.

41. Varlık uzamda gerçekleşir. Uzamsızlık tanrısallıktır. Tanrısallık tanrıdan da üstündür.

46. Şeylerin varoluşu zihindeki biçimleridir.

60. Düşünce adamı olmanın tersi hayal adamı olmaktır. Hayalcilere sadece acımayla değil özentiyle de bakılır. Hayallerini gerçekleştirip gerçekleştirememek gibidir bu (insanlar için sonuçlar önemlidir nedenlerden daha çok).

Düşünce adamı olmak sıkıcı geliyor sana Berk. Ben seni daha çok bir imge adamı olarak düşünürüm.

63. Çok az düş gördüğünden söz ediyorsun Berk. Çok düş görüyorsun da anımsamıyorsun. Yazdıkların işte anımsamadığın düşlerin.

69. Kanamanın sesini adlandırmanı bekliyorum.

73. ‘Güzel kokma'nın Türkiye Türkçesi'nden farklı olarak Kıbrıs Türkçesi'nde ‘tütme' olarak adlandırılması ne güzel. Kokmak orada olumsuz bir anlamda.

75. Tanrının masumiyetinin tartışılamazlığı çok sugötürür.

79. Hiçbir zaman kaybolmayız, sadece kaybederiz kendimizi.

82. Yalnızca bir sözcüktür ölüm; ama en çağrışımlı olanı. Sevmenin korkuyla olan bağlantısının bir göstergesidir.

91. Tanrı bizden kurtulacağı günü beklemektedir.

98. İmge devingendir, sözcük durağan.

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
İzinsiz Gösteri'de yayımlanan yazılar ve görselller izin alınmadan ya da kaynak gösterilmeden kullanılamaz
Bora Ercan boraercan@yahoo.com
Odysseus Adaları'nın yazarı.