İNTAHAR

_ Nurettin Çalışkan

30 Mayıs 1832 günü sabahın erken bir saatinde şafak sökerken, iki genç bir meydanda buluştular. Ellerinde tabancaları ile sırt sırta verdiler ve ters yönlerde hareket etmeye başladılar. Yirmi beş adım saydıktan sonra ortalığın sessizliğini bir tabanca sesi bozuyordu.Genç adam yere yığıldı, karnından vurulmuştu. Diğerleri onu düştüğü yerde bırakıp meydandan uzaklaştılar. Yaralı halde meydanda yatan genci çok sonra oradan geçen bir köylü fark ediyor ve hastaneye götürüyordu. Ölüyordu genç adam, karın zarı iltihaplanmıştı. Öleceği anlaşılan gence papaz önerdiler. Genç, papazın son hizmetlerini kabul etmiyordu. Aileden tek haberdar edilen kız kardeşi gözyaşları içinde koşarak hasta haneye yetişiyordu. Genç, kalan bütün gücüyle kardeşini teselli etmeye çalışıyordu.

Devamı...      

11 EYLÜL ÜZERİNE TARTIŞMALAR

_ Kubilay Akman

11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’nin, adeta küresel kapitalist ekonominin sembolü haline gelmiş İkiz Kuleleri’ne yapılan saldırı, Ortadoğu’da binlerce insanın ölümüne neden olan çatışmaların, aynı acımasızlıkla Amerika’ya da sıçramasını gündeme getirdi. 11 Eylül ardından siyaset biliminden sosyolojiye kadar bir dizi alanda iddialı tartışmalar başladı. Kimilerine göre bu dünya tarihinde büyük bir kırılma noktasını işaret ediyordu. Artık hiçbir şey “eskisi gibi olmayacak”tı.

Devamı...      

12 EYLÜL SONRASI, ODTÜ'DE 1 MAYISLAR ...

_ İbrahim Akar

1980-81dönemi, ODTÜ'de hazırlık sınıfındayım. Hareketin ODTÜ sorumluluğunu üstleneli iki üç ay olmuş. ODTÜ'de örgütlülüğünü sürdüren sadece 3 hareket var. TKP, TP ve Hizip SGB olarak tanınan, TKP-B... Üçünün bir araya gelmesini sağlıyoruz ve düzenli görüşmeler yapıyoruz. Tüm çabalara rağmen, örgütlülüğünü sürdüren dördüncü bir yapı bulamıyoruz. Ancak bu sınırlılılığa rağmen, oluşturulan bu üçlü odak, yaklaşık 5 yıl süreyle ODTÜ'de bir dizi eylem gerçekleştirdi Bunlardan ilki, 1981 1 Mayıs'ında oldu. Herkes öylesine sinmiş ve hatta güvensizlik içine düşmüş ki, gizliden gizliye, sistem karşıtı konuşma yapan, hatta rengini ortaya koyan bile yok

Devamı...      

THE ONLY STORY I AM SURE THAT IS REAL:Power of the personal narratives in Conflict Resolution

_ Neşe Yaşın

Once upon a time there was a very smart, intelligent and handsome woolf. He was hungry for a long time and he wanted to eat. While he was wandering in the forest he saw a piece of food approaching him. This was a little girl dressed in a red cape wearing a red hat . She was holding a basket. He immediately made his plan.: to approach the little girl and start talking to her. The girl told him that she was going to see her sick grandmother living at the other end of the forest.

Devamı...      

KADIN VE ŞİDDET- 1

_ Zehra Koç

Şiddet, kanunlara uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, huzura son vermek; birinin hakkını çiğnemek, hırpalamak, incitmek, canını acıtmak için zor kullanmak; yıkıcı davranışlarda bulunmak, aşırı derecede öfke göstermek şeklinde tanımlanıyor. Şiddet bir canlıya iradesi dışında uygulanan bir davranış biçimi. Manevi baskı uygulamaktan, fiziksel baskı uygulamaya, hırpalamaya, zor kullanmaya, işkence yapmaya, hatta öldürmeye kadar varan biçimleri mevcut. Bu davranış kişisel iktidarın kullanımından, kurumsal iktidarın kullanımına kadar, geniş bir yelpazede kendini gösterebiliyor. Mutlak olan, tahakküm ve otorite kurmakla olan doğrudan ilişkisi. Dolayısıyla, toplumsal yaşamda, tüm hiyerarşik ilişkilerin içinde saklı olabiliyor.

Devamı...      

META GİRDABINDA KAYBOLMAK

_ Kubilay Akman

1970’li yıllar Türkiye için ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir dizi çalkantıyla yüklüydü. Batılı kapitalist tekellerin (otomotiv, elektronik vd.) ürünlerini montaj üzerine kurulu bir sanayileşme, askeri müdahalenin ardından geçilen aksak “demokrasi” sürecinde koalisyonlarla parçalanmış bir siyasi arena ve yerellikten küreselliğe, küresellikten yerelliğe doğru uzanan, kırılan kültürel yaşantılar… Bir yandan karanlıktan çıkış için umut ışıltıları gözükmekte, öte yandan insanı ve insani değerleri kuşatan yabancılaşmanın boğuculuğu yayılmaktaydı.

Devamı...      

SİBEL K. TÜRKER VE “ŞAİR ÖLDÜ”

_ Tülay Akkoyun

Şair öldü”, öyküleriyle tanıdığımız Sibel K. Türker’in ilk romanı. İsmet Özel’in bir şiirinden alıntıyı koymuş romanın başına.“…/Bize ne başkasının ölümünden demeyiz / çünkü başka insanların ölümü /en gizli mesleğidir hepimizin/ başka ölümler/ çeker bizi/ ve bazen başkaları/ ölümü çeker bizim için/ …” Babasız büyüyen 2 kızkardeşten erkek ismi taşıyan Ersin’in depresif kişiliği ile yaşa-ölüm sorgulanır.

Devamı...      

PORNOGRAFİNİN YAPAYLIĞI - 2

_ Can Başkent

Sıradan faşizm, birey ve toplum tarafından kanıksanmış, kabul edilmiş, içselleştirilmiş faşizmdir. Birey olmanın yoksanması, bencilliğin varsanmasıdır sıradan faşizm; bencilliğin oluşturduğu kitle ruhu temel besinidir onun, kimlikler, cinsiyetler, her şey değersizce kullanılır, kullandırılır; her şey birbirine yakınsanarak tekdüze bir hal alır; mazruf sıfırlanır, zarf süslenir sıradan faşizmde. Sürekli suçsuz olduğunuzu kanıtlamak durumundasınızdır faşizmde. Yanınızda kimliğinizle birlikte kimliğinizin onaylı/onaysız fotokopisi de olmalıdır. Adliyeden alınacak sabıka kaydı da önemlidir. Olur olmadık her yerde istenir.

Devamı...      

SİYAHİ SANAT AKIMI'NIN (BAM) TARİHSEL KÖKENİ

_ Kalamu ya Salaam

Lasse Hallström’ün yönettiği, Joanne Harris’in romanından uyarlanan Çikolata (Chocolat), 1959 Fransa’sında, koyu katolik boğuculuğun ve ölgün bir sükûnetin hüküm sürdüğü köyle oluşan sosyal-mekânsal fonda haz ve baştan çıkarma olgusunun, insanların erteledikleri veya yüzleşmekten korktukları yitik mutlulukların varoluşunu tartışıyor. Film gösterdikleri kadar göstermedikleriyle de tartışılmayı, üzerinde durulmayı hak ediyor. Öykü, belediye başkanı mutaassıp Mösyö Le Comte’un ve köyün rahibinin merkezinde olduğu karanlık köy atmosferine yabancı bir kadın Vieanne’ın ve kızının katılmasıyla başlar. Köylüler kilisededir ve birkaç hafta kalan paskalya öncesinde yoğun dini duygular hepsinin ruhunu sarmalamıştır.

Devamı...      

EVLİLİK METAFORU

_ Costis Kyranides

Şöyle söyledin: ''...Düşündüm ki ilişkimizin derin anlamı mektuplarda saklıymış...Özelmişsin gibi göründün...Sanki tek ve biriciktim, yerim doldurulamazdı ve sonsuza kadar hayatında tek ben olacaktım.'' (Duygunun dili banaldir; gerçi dilde banallikten başka hiçbir şey daha insancıl gözükmez.) Daha sonra yazılarına insanlara güvendiğinden daha fazla güvendiğini anladım. Yazdığın bir yazının yeri doldurulamazken insanın yeri doldurulabilirdi. Bir metin aynı kalırken insan değişir. Bir mektup. Bir söz. Bir etki. Bir neden. Bir tanık. İki insan sözcüklerle anlaşmaya başladığında bir çeşit üçüncü vücut aralarına girmiş olur...Bir baştan çıkarıcı ve bir hain. Mektuplar kendi içlerinde birbirlerini takip ettikleri gibi nesne olarak da birbirlerini takip ederler; yani bir nevi seri oluştururlar.

Devamı...      

PORTEKİZ-GOA

_ Bora Ercan

Cinselliğin, yazınsal ya da sözel sanatlarda işlenmesi, görsel sanatlarda işlenmesi kadar eskidir insanlık tarihinde. Dünyanın her bölgesinde, gerek yazılı toplumların eski metinlerinde gerekse sözlü toplumların söylencelerinde cinsellik çok çeşitli şekillerde yer alır. Daha önceki yazılarımızda ve tartışmalarımızda zaman zaman göndermeler yaptığımız Kama Sutra, Ananga Ranga, Permufed Garden, Binbirgece Masalları gibi eserler bu yazınsal eserlere en önemli örneklerdir. Bu klasik yapıtlar zaman zaman çeşitli ülkelerde yasaklanmış, sansüre uğramıştır. Bu noktada, cinselliğin çağlar boyunca özgürlük mücadelesi için bir araç olduğu da su götürmez.

Devamı...      

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI

_ Mehmet Somer Ünsal

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 5 Mart 1995 tarihinde imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması aradan geçen yaklaşık 10 yıllık süreye rağmen doğurduğu sonuçlar itibariyle Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli bir kilometre taşıdır. Konu 2005 tarihinde başlayacak müzakereler kapsamında Kıbrıs başlığı altında tekrar gündeme gelmiştir. Sonuçları aslında pek de beklendiği gibi olmayan Gümrük Birliği antlaşmasının ekonomik etkileri yanında siyasi sonuçları da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada konu üç başlık altında sunulmuştur. Birinci bölümde Gümrük Birliği’nin Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerindeki yeri Ankara Antlaşması ve Katma Protokol çerçevesinde değerlendirilmiştir. İkinci bölümde antlaşmanın içeriği ve önemli bazı maddeleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’nin altına imza attığı bu metnin siyasi ve ekonomik etkileri değerlendirilmeye çalışılmış ve rakamsal verilere yer verilmiştir.

Devamı...      

ASSATA SHAKUR: ''KAÇAK BİR YİRMİNCİ YÜZYIL KÖLESİ''

_ Assata Shakur

Benim adım Assata (mücadele eden) Shakur (şükredici), kaçak bir 20. yy. kölesiyim. Hükümetin yaptığı eziyetten dolayı politik baskıdan, ırkçılıktan ve siyah ırka karşı Birleşik Devletler hükümetinin takındığı tutumun hüküm sürdüğü şiddetten kaçamaktan başka bir çare bulamadım. Eski bir politik suçluyum ve 1984'ten beri Küba'da sürgün hayatı yaşıyorum. Birleşik Devletler hükümetinin gücünün yettiğince beni suçlu göstermesine rağmen bir suçlu değilim ve hiç olmadım. Hayatımın çoğunluğunu politik bir aktivist olarak geçirdim. 1960larda birkaç harekette görev aldım: Siyah Özgürlük Hareketi, Öğrenci Hakları Hareketi, Vietnam Savaşı'nı Durdurma Hareketi. Kara Panter Partisi'ne katıldım. 1969'da Kara Panter Partisi, FBI'ın COINTELPRO programı tarafından hedeflenen bir numaralı organizasyon haline geldi. Kara Panter Partisi, siyahların tamamen özgür bırakılmasını talep ettiğinde J. Edgar Hoover onu ''ülkenin güvenliğine karşı oluşturulmuş olan en büyük tehlike'' olarak tanımladı ve partinin kendisini, onun liderlerini ve aktivistlerini yok etmek için ant içti.

Devamı...