CLASSIC EROTICA

_ Bora Ercan


Cinselliğin, yazınsal ya da sözel sanatlarda işlenmesi, görsel sanatlarda işlenmesi kadar eskidir insanlık tarihinde. Dünyanın her bölgesinde, gerek yazılı toplumların eski metinlerinde gerekse sözlü toplumların söylencelerinde cinsellik çok çeşitli şekillerde yer alır.

Daha önceki yazılarımızda ve tartışmalarımızda zaman zaman göndermeler yaptığımız Kama Sutra, Ananga Ranga, Permufed Garden, Binbirgece Masalları gibi eserler bu yazınsal eserlere en önemli örneklerdir. Bu klasik yapıtlar zaman zaman çeşitli ülkelerde yasaklanmış, sansüre uğramıştır. Bu noktada, cinselliğin çağlar boyunca özgürlük mücadelesi için bir araç olduğu da sugötürmez. Marquis de Sade’ın da döneminin tabularına, yasaklarına karşı büyük bir savaşımcı olduğunu anımsayalım. Bununla birlikte, günümüzde teknolojinin son aldığı şekil ve tüm dünyanın kapitalist bir döngüye girmesiyle, bu özgürlük mücadelesinin farklı alımlamalar ve algılamalar halinde olması ise tartışılması gereken bir konudur.

Batı Avrupalılar için yeni dünyaların keşfi ve ardından gelen sanayi devriminin, toplumların üretim tüketim ilişkisini değiştirmesi büyük bir işgücü gereksinmesine yol açmıştı. Hıristiyanlıkla da örtüşen bir şekilde, daha önce de defalarca söz ettiğimiz, özellikle İngiltere’de Viktoryen dönemde cinsellik, üremenin dışında, çalışmayı aksatacağından dolayı yasaklanmıştı. O dönemde, buna tepki olarak çok sayıda erotik kitap yayımlanmıştı. Maudie bu kitaplardan biri. 1900’lü yılların başında Londra yaşantısından bir kesit veren eğlenceli, kimi zaman da şaşırtıcı bir kitap. Günümüzde gere ülkemizde gerekse dünyada yazılan erotik kitaplarla bir karşılaştırma yapmak için iyi bir odak noktası.

Belki de, erotik edebiyat tarihinde başlangıcından bugüne çok da fazla bir şeyin değişmediğini görebiliriz.

 

 

 

Bora Ercan boraercan@yahoo.com
Odysseus Adaları'nın yazarı.